سبد خرید 0

کابل آلومینیوم ۱۰*۴ (۱۰۰۰متر)_روکش(XLPE)


کابل آلومینیوم 10*4 (1000متر)_روکش(XLPE)

کابل آلومینیوم ۱۰*۴ (۱۰۰۰متر)_روکش(XLPE) کابل آلومینیومی کابلی است که هادی آن از جنس آلومینیوم می باشد، مقاومت الکتریکی بالایی دارد و همچنین عایق آن می تواند از جنس XLPE یا PVC باشد. کابل آلومینیومی را درعموما به نامهای کابل قدرت با هادی آلومینیومی ، کابل آلومینیوم؛ کابل برق با هادی آلومینیومی می شناسند.استفاده از این […]