سبد خرید 0

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟

  • نویسنده: گروه پشتیبانی سایت
  • دسته بندی: علمی
  • تاریخ ارسال: 10/08/2019

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟   خوردگی در فلزات به دو صورت انجام میگیرد، یکی به صورت شیمیایی که توسط عامل هایی مثل گازهای خشک، محلول های روغنی گازوئیل، نفت و… و دیگری به صورت الکتروشیمیایی که توسط اسید ها، بازها و نمک های محلول صورت میگیرد. اما خوردگی چگونه رخ میدهد؟  همان طور […]