سبد خرید 0

مسیر درخشان


مسیر درخشان

مسیر درخشان       «توسعه»، «تولید» و «کاهش هزینه‌های تولید» سه استراتژی راهبردی شرکت مس در سال گذشته بود. این سه استراتژی در حکم نقشه‌ای است برای شرکت مس تا در مسیر درخشان سوددهی برای سهامدارانش حرکت کند. علی کریمی‌پور مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی و امور بین‌الملل سال 97 برای شرکت […]