سبد خرید 0

ظرفیت نصب‌شده مفتول مسی کشور بسیار بیشتر از تولید آن است


ظرفیت نصب‌شده مفتول مسی کشور بسیار بیشتر از تولید آن است

ظرفیت نصب‌شده مفتول مسی کشور بسیار بیشتر از تولید آن است       اسماعیل‌زاده توضیح داد: ظرفیت ایجاد شده برای تولید مفتول 8 میلی‌متر در داخل کشور نسبت به میزان مصرف آن، بسیار بیشتر است. بر اساس آمار ظرفیت تولید مفتول در کشور 440 هزار تن است درصورتی‌که از  عمده  این ظرفیت استفاده نمی‌شود. […]