سبد خرید 0

سبز شدن غبار دودکش‌ها

  • نویسنده: گروه پشتیبانی سایت
  • دسته بندی: علمی
  • تاریخ ارسال: 05/08/2019

سبز شدن غبار دودکش‌ها

سبز شدن غبار دودکش‌ها «لونا ابراهیمی» در گفت‌وگو با نشریۀ «عصر مس»، از طرح «بازیابی هیدرومتالورژیکی و بیوهیدرومتالورژیکی مس از غبار کوره ذوب مس خاتون‌آباد» گفته که اثرات زیست‌محیطی و اقتصادی زیادی به‌دنبال داشته است. بازیابی غبار تولیدشده در فرآیند استحصال مس، یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان مس در تمام دنیاست. برای این کار نیز تاکنون […]