سبد خرید 0

بازار مس مازاد۴۹۶هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر۲۰۱۸ثبت کرد


بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد

بازار مس مازاد ۴۹۶ هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ ثبت کرده است.   اخبار فلزات: بازار مس مازاد ۴۹۶ هزار تن از این فلز را در دوره ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ ثبت کرده است، در حالیکه مازاد همین دوره در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۳۸ هزار تن بود. […]