سبد خرید 0

بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد


بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد

بازار مس مازاد 496 هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر 2018 ثبت کرده است.   اخبار فلزات: بازار مس مازاد 496 هزار تن از این فلز را در دوره ژانویه تا دسامبر 2018 ثبت کرده است، در حالیکه مازاد همین دوره در سال 2017 برابر با 138 هزار تن بود. […]