سبد خرید 0

بومی سازی 400 قطعه اساسی در مجتمع مس سرچشمه

  • نویسنده: گروه پشتیبانی سایت
  • دسته بندی: اخبار مس
  • تاریخ ارسال: 28/05/2019

بومی سازی 400 قطعه اساسی در مجتمع مس سرچشمه

بومی سازی 400 قطعه اساسی در مجتمع مس سرچشمه اخبار فلزات: محمدمهدی رحیم زاده گفت: در راستای بومی‌سازی، حمایت از صنعت داخلی و کاهش ریسک‌های تولید، این واحد در سال گذشته با هماهنگی امور مهندسی مجتمع مس سرچشمه، بیش از 400 قطعه خارجی در مجتمع را نقشه‌کشی کرده و این قطعات در حال ساخت داخل […]