سبد خرید 0

اتفاقات مثبتی در حوزه بومی سازی در شرکت مس رخ داده است

  • نویسنده: گروه پشتیبانی سایت
  • دسته بندی: اخبار مس
  • تاریخ ارسال: 21/07/2019

اتفاقات مثبتی در حوزه بومی سازی در شرکت مس رخ داده است

اتفاقات مثبتی در حوزه بومی سازی در شرکت مس رخ داده است دکتر وکیلی گفت: برپایه گزارش مدیران شرکت خدمات بازرگانی هم‌اکنون حدود 50درصد از قطعات مس یا بومی‌سازی شده‌‌اند یا جهت ساخت داخل شناسایی و به سازندگان داخلی واگذار شده‌ که اگر این آمار را مبنا قرار دهیم اتفاق بسیار مثبتی در حوزه بومی‌سازی […]