سبد خرید 0

آشنایی با مس

  • نویسنده: گروه پشتیبانی سایت
  • دسته بندی: علمی
  • تاریخ ارسال: 27/03/2019

آشنایی با مس

آشنایی با مس       مس یکی از عناصر جدول تناوبی است که نشان آن Cu و عدد اتمی آن 29 می‌باشد. پیدایش مس معمولا” به شکل معدنی یافت می شود. کانیهایی مثل آزوریت، مالاکیت و برنیت همانند سولفیدهایی از جمله کالکوپیریت ( CuFeS2)،کوولین ( CuS)،کالکوزین ( Cu2S) یا اکسیدهایی مانند کوپریت (Cu2O) از […]