سبد خرید 0

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟

  • نویسنده: گروه پشتیبانی سایت
  • دسته بندی: علمی
  • تاریخ ارسال: 10/08/2019

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟

چگونه خوردگی در فلزات روی میدهد؟

 

خوردگی در فلزات به دو صورت انجام میگیرد، یکی به صورت شیمیایی که توسط عامل هایی مثل گازهای خشک، محلول های روغنی گازوئیل، نفت و… و دیگری به صورت الکتروشیمیایی که توسط اسید ها، بازها و نمک های محلول صورت میگیرد.

اما خوردگی چگونه رخ میدهد؟  همان طور که در اول مطلب اشاره شد تمایل متفاوت عناصر به قراری واکنش شیمیایی سبب میشود که مواد در محیط های مناسب برای رسیدن به هشتایی پایدار وارد واکنش شیمیایی شوند. در واکنش های الکتروشیمیایی، که در آن همیشه دو عنصر، دو نیم واکنش را تشکیل میدهند که جمع آنها واکنش شیمیایی اصلی را تشکیل میدهد، همیشه عنصری دچار خوردگی میشود که نیم واکنش اکسایش را تشکیل میدهد، نیم واکنشی که در آن عنصر الکترون از دست میدهد.

در واقع میتوان گفت که تمایل عناصر به شرکت در واکنش شیمیایی عامل تعیین کننده در انجام واکنش خوردگی است. به عنوان مثال اگر روی را در محلول مس سولفات قرار دهیم، روی شروع به خوردگی میکند ولی اگر مس را در محلول روی سولفات قرار دهیم، هیچ واکنشی رخ نمی دهد و عنصر مس خورده نمیشود، پس میتوان به خوبی بیان کرد که روی تمایل به دادن الکترون و خوردگی بیشتری نسبت به مس دارد. در واقع توانایی روی در برقراری واکنش با سولفات بیشتر از مس است.

مراحل انجام واکنش خوردگی چگونه است؟

برای انجام خوردگی باید یک آند و یک کاتد وجود داشته باشد، یعنی عنصری که نسبت به عنصری دیگر تمایل بیشتری به از دست دادن الکترون داشته باشد، شرط بعدی برای انجام خوردگی این است که بین آند و کاتد اختلاف پتانسیل وجود داشته باشد که در واکنش خوردگی این اختلاف پتانسیل خود به خودی ایجاد میشود و به همین دلیل خوردگی یک واکنش خود به خودی است. در شرط بعدی حتما باید انتقال الکترون بین آند و کاتد صورت بگیرد و در آخر آند و کاتد باید در یک الکترولیت هادی باشند، بدین معنی که مقداری از مولکول های آب به صورت یون در آمده باشند. بدین ترتیب دو نیم واکنش اکسایش و کاهش صورت میگیرد و در نهایت خوردگی رخ میدهد.

اما بیشترین عامل خوردگی فلزات متعلق به اسیدها، بازها، نمک های محلول و… نیست بلکه فلزات بیشتر از هر عامل دیگری با اکسیژن، خوردگی پیدا میکنند، عنصری که فقط با سه فلز طلا، پلاتین و پالادیوم به صورت خود به خودی واکنش نمیدهد. و کابوس خوردگی بقیه فلزات میباشد

چگونه از خوردگی جلوگیری کنیم؟

در تیتر قبلی این مطلب با مراحل مختلف واکنش خوردگی آشنا شدیم، پس اگر بتوانیم یکی از شرط های ایجاد خوردگی را از بین ببریم میتوانیم در بروز این پدیده ی زیان آور جلوگیری کنیم. اولین چیزی که به ذهن آدمی برای جلوگیری از خوردگی میرسد، جلوگیری از قرار گرفتن عناصر در مجاورت محیطی که باعث خوردگی میشود، است. که به منظور انجام این کار از رنگ آمیزی و روش های روکش دهی به فلز قربانی استفاده میکنند. راه حل دیگری که میتوان از آن بهره برد این است که عامل الکترولیت را حذف کنیم. به عنوان مثال جلوگیری از نفوذ آب به سطح فلز شویم.

متداول ترین راه های جلوگیری از خوردگی؟

 

  1. آبکاری: یکی از موثرترین و پرکاربردترین روش های جلوگیری از خوردگی در محیط های مختلف، روش آبکاری میباشد. که این فرایند به روش های مختلفی انجام میشود که عبارتند از :
  2. آبکاری الکتریکی ۲٫ آبکاری تبدیلی ۳٫ آبکاری شیمیایی ۴٫ آبکاری تبادلی ۵٫ آبکاری به روش غوطه ور گرم ۶٫ آبکاری موضعی ۷٫ آبکاری در خلاء ۸٫ آبکاری تماسی ۹٫ آبکاری نفوذی

 

  1. رنگ آمیزی: یکی از ساده ترین راه ها برای حفاظت عناصر در برابر خوردگی، روش رنگ آمیزی میباشد که بدین روش از انتقال الکترون و ایجاد واکنش خوردگی بین آند و کاتد جلوگیری میشود و رنگ نقش عایق محافظتی را ایفا میکند.

 

  1. حفاظت کاتدی: حفاظت کاتدی روشی است که به وسیله پوشش دادن عنصر مادر به وسیله عنصری واکنش پذیرتر از آن، باعث خوردگی عنصر پوشش دهنده میشویم تا از خوردگی عنصر مادر جلوگیری کنیم، نمونه ای از کار مثال معروف آهن گالوانیزه میباشد.

منبع : توس پلاتین 

فروشگاه آنلاین سیم و کابل کالا تکنیک