سبد خرید 0

بازار مس مازاد۴۹۶هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر۲۰۱۸ثبت کرد


بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد

بازار مس مازاد ۴۹۶ هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ ثبت کرده است.

بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد

 

اخبار فلزات: بازار مس مازاد ۴۹۶ هزار تن از این فلز را در دوره ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ ثبت کرده است، در حالیکه مازاد همین دوره در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۳۸ هزار تن بود.

ذخائر گزارش شده، طبق آخرین داده های منتشره از سوی اداره جهانی آمار فلزات، در طول دسامبر تنزل یافت و در پایان این ماه ۲۰۱ هزار تن کمتر از ذخائر پایان دسامبر ۲۰۱۷ بود. این کاهشها شامل تحویلهای خالص ۲۰۰۰ تنی بیرون از انبارهای بورس فلزات لندن می شد.

تغییرات در ذخائر گزارش نشده، بویژه در انبارهای دولتی چین، به هیچ وجه در محاسبات مصرف مورد نظر قرار نگرفته اند. تولید معدنی مس جهان در ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ به ۲۰.۷۱ میلیون تن رسید که ۲.۱ درصد بیش از رقم تولید دوره مشابه سال ۲۰۱۷ بود.

تولید مس پالایش یافته جهانی در طول ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ شامل رقمی ۲۳.۶۶ میلیون تنی می شد که ۱.۱ درصد افزونتر از رقم سال ۲۰۱۷ بود، که علت آن را می توان افزایش چشمگیر تولید در زامبیا(تا ۹۷ هزارتن)، شیلی(تا۳۱ هزار تن)، و ایران(تا ۷۱ هزار تن) ذکر کرد. اداره جهانی آمار فلزات مصرف جهانی ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ را ۲۳.۱۷ میلیون تن گزارش داده که اندکی پایین تر از رقم ۲۳.۲۶ میلیون تنی همین دوره در سال ۲۰۱۷ بوده است.

داده های تجاری چین برای دسامبر ۲۰۱۸ هم اکنون، پس از شش ماه تأخیر به خاطر مشکلات فنی، در دسترس است. تقاضای ظاهری مس چین برای ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۸ با ۵.۹ درصد رشد نسبت به رقم دوره مشابه سال ۲۰۱۷ به ۱۲۴۸۲ هزار تن رسید.

تولید ۲۸ عضو اتحادیه اروپا ۱.۵ درصد تنزل داشت و تقاضای این اتحادیه برابر با ۳۴۱۳ هزار تن بود که نشانگر رشدی ۲.۳ درصدی نسبت به رقم تقاضای کل سال ۲۰۱۷ است. در دسامبر ۲۰۱۸، تولید مس پالایش یافته ۲۱۰۷.۴ هزار تن و مصرف آن ۲۰۸۸.۸ هزار تن بود.

 

منبع:اخبار فلزات

فروشگاه آنلاین سیم وکابل کالا تکنیک