سبد خرید 0

بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد


بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد

بازار مس مازاد 496 هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر 2018 ثبت کرده است.

بازار مس مازاد496هزار تن از این فلز را در طول ژانویه تا دسامبر2018ثبت کرد

 

اخبار فلزات: بازار مس مازاد 496 هزار تن از این فلز را در دوره ژانویه تا دسامبر 2018 ثبت کرده است، در حالیکه مازاد همین دوره در سال 2017 برابر با 138 هزار تن بود.

ذخائر گزارش شده، طبق آخرین داده های منتشره از سوی اداره جهانی آمار فلزات، در طول دسامبر تنزل یافت و در پایان این ماه 201 هزار تن کمتر از ذخائر پایان دسامبر 2017 بود. این کاهشها شامل تحویلهای خالص 2000 تنی بیرون از انبارهای بورس فلزات لندن می شد.

تغییرات در ذخائر گزارش نشده، بویژه در انبارهای دولتی چین، به هیچ وجه در محاسبات مصرف مورد نظر قرار نگرفته اند. تولید معدنی مس جهان در ژانویه تا دسامبر 2018 به 20.71 میلیون تن رسید که 2.1 درصد بیش از رقم تولید دوره مشابه سال 2017 بود.

تولید مس پالایش یافته جهانی در طول ژانویه تا دسامبر 2018 شامل رقمی 23.66 میلیون تنی می شد که 1.1 درصد افزونتر از رقم سال 2017 بود، که علت آن را می توان افزایش چشمگیر تولید در زامبیا(تا 97 هزارتن)، شیلی(تا31 هزار تن)، و ایران(تا 71 هزار تن) ذکر کرد. اداره جهانی آمار فلزات مصرف جهانی ژانویه تا دسامبر 2018 را 23.17 میلیون تن گزارش داده که اندکی پایین تر از رقم 23.26 میلیون تنی همین دوره در سال 2017 بوده است.

داده های تجاری چین برای دسامبر 2018 هم اکنون، پس از شش ماه تأخیر به خاطر مشکلات فنی، در دسترس است. تقاضای ظاهری مس چین برای ژانویه تا دسامبر 2018 با 5.9 درصد رشد نسبت به رقم دوره مشابه سال 2017 به 12482 هزار تن رسید.

تولید 28 عضو اتحادیه اروپا 1.5 درصد تنزل داشت و تقاضای این اتحادیه برابر با 3413 هزار تن بود که نشانگر رشدی 2.3 درصدی نسبت به رقم تقاضای کل سال 2017 است. در دسامبر 2018، تولید مس پالایش یافته 2107.4 هزار تن و مصرف آن 2088.8 هزار تن بود.

 

منبع:اخبار فلزات

فروشگاه آنلاین سیم وکابل کالا تکنیک